CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC POKIDS

Địa chỉ: Khu Giáo dục trải nghiệm POKIDS, Công viên VH Đầm Sen, Số 3 Hòa Bình, Q. 11, Tp. HCM

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

3

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC POKIDS không có tuyển dụng nào còn hạn.

CTV Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Trải Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Pokids

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Chủ Nhiệm Xưởng Mộc Sáng Tạo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Pokids

 7 triệu - 14 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Những ông Bố Thích Dạy Con Làm Mộc

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Pokids

 7 triệu - 13 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu