CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC POKIDS

Địa chỉ: Khu Giáo dục trải nghiệm POKIDS, Công viên VH Đầm Sen, Số 3 Hòa Bình, Q. 11, Tp. HCM

Số nhân viên: 10-25

Website: www.pokids.vn

7

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC POKIDS đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Giáo Viên Ngoại Khóa

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Pokids

 Thương lượng
 25/10/2018
 Hồ Chí Minh

CTV Tổ Chức Hoạt Động GD Trải Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Pokids

 Thương lượng
 21/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Pokids

 Thương lượng
 15/10/2018
 Hồ Chí Minh

Điều Phối Viên Chương Trình Giáo Dục

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Pokids

 Thương lượng
 15/10/2018
 Hồ Chí Minh

CTV Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Trải Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Pokids

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Chủ Nhiệm Xưởng Mộc Sáng Tạo

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Pokids

 7 triệu - 14 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Những ông Bố Thích Dạy Con Làm Mộc

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Pokids

 7 triệu - 13 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu