Salmalia Boutique Hotel & Spa

Địa chỉ: 52 Lâm Hoành Sơn Trà Đà Nẵng

Số nhân viên: 50-100

Website: salmalia.com

8

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Salmalia Boutique Hotel & Spa đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Đà Nẵng
 5 triệu - 10 triệu
 18/03/2019
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 12/04/2019
 Đà Nẵng

Họa Viên

Salmalia Boutique Hotel & Spa

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Đà Nẵng

Kế Toán Viên

Salmalia Boutique Hotel & Spa

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Đà Nẵng

Giám Sát Nhân Viên

Salmalia Boutique Hotel & Spa

 Thương lượng
 01/07/2018
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu