Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty Tnhh Thương Mại Hiệp Việt (Tp Hà Nội)

Địa chỉ: 90 -92, Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1

Số nhân viên: 200-500

Website: Đang cập nhật

19

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty Tnhh Thương Mại Hiệp Việt (Tp Hà Nội) đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kế Toán - Thủ Qũy

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang Cao Cấp.

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 5 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

NV Bán Hàng Thời Trang ở TTTm

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang - Quận 1,7,5

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Thực Tập Viên IT

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Tuyển Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

NV Thu Ngân -cửa Hàng Thời Trang Vincom Q1

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

NV Kế Toán

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Q1 Hoặc Q7

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 5 triệu - 7 triệu
 15/04/2019
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Cửa Hàng Thương Hiệu Thời Trang Nine West HCM Làm Tại Quận 7

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 Thương lượng
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Ngân - Vincom Quận 1

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang Tại Quận 1

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 5 triệu - 7 triệu
 13/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang Tại Quận 7

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Ngân - Quận 7

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 5 triệu - 7 triệu
 20/10/2018
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Cửa Hàng

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Ngân

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 5 triệu - 7 triệu
 07/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Chi Nhánh Tại Tp Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Thương Mại Hiệp Việt (tp Hà Nội)

 5 triệu - 7 triệu
 07/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu