Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

Địa chỉ: 114-116-118 Bùi Trang Chước, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: www.ecodecor.com.vn

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Thiết Kế Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

 8 triệu - 12 triệu
 31/03/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Thi Công Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

 7 triệu - 15 triệu
 31/03/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

 8 triệu - 12 triệu
 31/03/2020
 Đà Nẵng

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng

Sale Online

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng

Lễ Tân

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Đà Nẵng

Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng

Công Nhân Thi Công

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2019
 Đà Nẵng

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Đà Nẵng

Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Sinh Thái

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu