LOLYSTORE

Địa chỉ: Số 90 Nguyễn Lương Bằng

Số nhân viên: 10-25

Website: www.lolyloly.com

7

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại LOLYSTORE không có tuyển dụng nào còn hạn.

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 15/05/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu