CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

Địa chỉ: Đường số 8, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng ,Tây Ninh, Việt Nam

Số nhân viên: 500-1000

Website: theky.vn

32

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ đang tuyển dụng 12 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Trưởng Phòng Cung ứng

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2019
 Tây Ninh

Nhân Viên QA

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Tây Ninh

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 10 triệu - 12 triệu
 01/05/2019
 Tây Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 5 triệu - 7 triệu
 01/05/2019
 Tây Ninh

Lao Động Phổ Thông Không Cần Kinh Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 7 triệu - 10 triệu
 01/05/2019
 Tây Ninh

Nhân Viên Thủ Kho Thành Phẩm

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 7 triệu - 10 triệu
 01/05/2019
 Tây Ninh

Nhân Viên QC

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 5 triệu - 7 triệu
 01/05/2019
 Tây Ninh

Thủ Kho Nguyên Phụ Liệu

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 5 triệu - 7 triệu
 01/05/2019
 Tây Ninh

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 15 triệu - 20 triệu
 01/05/2019
 Tây Ninh

Lái Xe Nâng

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Tây Ninh

Công Nhân Ngành Sợi ( Không Cần Kinh Nghiệm )

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 7 triệu - 10 triệu
 01/05/2019
 Tây Ninh

Nhân Viên Chính Sách Phúc Lợi ( C&b )

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Tây Ninh

Nhân Viên Tài Chính

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 5 triệu - 7 triệu
 10/04/2019
 Tây Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 7 triệu - 10 triệu
 20/04/2019
 Tây Ninh

Nhân Viên Lễ Tân

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 5 triệu - 7 triệu
 10/04/2019
 Tây Ninh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 Thương lượng
 31/12/2018
 Tây Ninh

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Tây Ninh, Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 Thương lượng
 10/11/2018
 Tây Ninh

Nhân Viên Bảo Trì Cơ

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Tây Ninh, Hồ Chí Minh

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 Thương lượng
 31/10/2018
 Tây Ninh

Nhân Viên Chính Sách Phúc Lợi

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 5 triệu - 7 triệu
 20/07/2018
 Tây Ninh

Nhân Viên Giám Sát Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2018
 Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Nhân Viên Tuyển Dụng

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Nhân Viên Tạp Vụ

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Tây Ninh

Nhân Viên Sale Admin

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2018
 Tây Ninh

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 Thương lượng
 20/06/2018
 Tây Ninh, Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

 Thương lượng
 30/06/2018
 Tây Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu