Công ty TNHH Chứng nhận KNA

Địa chỉ: Tầng 7, 15A Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: hckt@knacert.com

15

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Chứng nhận KNA đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Điều Phối Viên

Công Ty TNHH Chứng Nhận Kna

 7 triệu - 10 triệu
 14/09/2019
 Hà Nội

Chuyên Gia Đào Tạo Và Đánh Giá

Công Ty TNHH Chứng Nhận Kna

 >= 30 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 8 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên Gia Đào Tạo Trách Nhiệm Xã Hội

Công Ty TNHH Chứng Nhận Kna

 25 triệu - 30 triệu
 20/04/2019
 Hà Nội

Thực Tập Sinh Content Có Lương

Công Ty TNHH Chứng Nhận Kna

 1 triệu - 3 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội

Chuyên Gia Đánh Giá Và Đào Tạo Iso

Công Ty TNHH Chứng Nhận Kna

 25 triệu - 30 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Chứng Nhận Kna

 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Sales

Công Ty TNHH Chứng Nhận Kna

 12 triệu - 15 triệu
 16/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên Gia Đánh Giá Và Đào Tạo Iso

Công Ty TNHH Chứng Nhận Kna

 25 triệu - 30 triệu
 10/07/2018
 Hà Nội

Chuyên Gia Đánh Giá Và Đào Tạo Iso

Công Ty TNHH Chứng Nhận Kna

 25 triệu - 30 triệu
 10/06/2018
 Hà Nội

Kế Toán Viên (đi Làm Ngay)

Công Ty TNHH Chứng Nhận Kna

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Chứng Nhận Kna

 7 triệu - 10 triệu
 20/05/2018
 Hà Nội

Chuyên Gia Đánh Giá Và Đào Tạo Iso

Công Ty TNHH Chứng Nhận Kna

 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu