Khách sạn 3MG - Công ty cổ phần Vinacrops

Địa chỉ: 61 Hoàng Thế Thiện - Phường Đông Hải - Quận Hải An - Thành phố Hải Phòng

Số nhân viên: 50-100

Website: http://3mghotel.vn

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Khách sạn 3MG - Công ty cổ phần Vinacrops không có tuyển dụng nào còn hạn.

Trưởng Bộ Phận Buồng Phòng

Khách Sạn 3mg - Công Ty Cổ Phần Vinacrops

 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2019
 Hải Phòng

Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật

Khách Sạn 3mg - Công Ty Cổ Phần Vinacrops

 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2019
 Hải Phòng

Lễ Tân Thu Ngân (tiếng Anh)

Khách Sạn 3mg - Công Ty Cổ Phần Vinacrops

 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Hải Phòng

Truyền Thông Kiêm Marketing

Khách Sạn 3mg - Công Ty Cổ Phần Vinacrops

 10 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu