CÔNG TY CỔ PHẦN AZDIGI

Địa chỉ: 768 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.2

Số nhân viên: 25-50

Website: https://azdigi.com/gioi-thieu/

22

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN AZDIGI không có tuyển dụng nào còn hạn.

Marketing

Công Ty Cổ Phần Azdigi

 9 triệu - 20 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 14 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Hosting/ Server

Công Ty Cổ Phần Azdigi

 7 triệu - 14 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 1 triệu - 3 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Azdigi

 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2018
 Hồ Chí Minh

System Admin (quản Trị Hệ Thống)

Công Ty Cổ Phần Azdigi

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Hỗ Trợ Viên Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Azdigi

 7 triệu - 10 triệu
 24/09/2018
 Hồ Chí Minh

Thực Tập Linux System Administrator

Công Ty Cổ Phần Azdigi

 5 triệu - 7 triệu
 24/09/2018
 Hồ Chí Minh

Hỗ Trợ Viên Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Azdigi

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Quản Trị Hệ Thống Cloud Computing

Công Ty Cổ Phần Azdigi

 12 triệu - 15 triệu
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh ( Quận 2 )

Công Ty Cổ Phần Azdigi

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh

Quản Trị Hệ Thống Cloud Computing

Công Ty Cổ Phần Azdigi

 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu