KIẾN TRÚC TÂN CỔ ĐIỂN - SHC DESIGN

Địa chỉ: số 7 , đường M , Khu đô thị Lakeview , An phú , Quận 2

Số nhân viên: 25-50

Website: http://shcdesign-tancodien.com/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại KIẾN TRÚC TÂN CỔ ĐIỂN - SHC DESIGN không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu