CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHA KHOA ĐỨC LỘC

Địa chỉ: 14 Yersin, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM

Số nhân viên: 10-25

Website: https://nhakhoaducloc.com/

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHA KHOA ĐỨC LỘC đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Phụ Tá Nha Khoa

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nha Khoa Đức Lộc

 6 triệu - 10 triệu
 20/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nha Khoa Đức Lộc

 5 triệu - 7 triệu
 20/09/2019
 Hồ Chí Minh

Phụ Tá Nha Khoa

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nha Khoa Đức Lộc

 5 triệu - 8 triệu
 20/09/2019
 Hồ Chí Minh

Lễ Tân Nha Khoa

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nha Khoa Đức Lộc

 5 triệu - 7 triệu
 20/09/2019
 Hồ Chí Minh

Bác Sĩ Nha Khoa [lương > 30tr]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nha Khoa Đức Lộc

 >= 30 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Bác Sĩ Nha

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nha Khoa Đức Lộc

 20 triệu - 30 triệu
 15/04/2019
 Hồ Chí Minh

Lao Công (lương Cao)

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nha Khoa Đức Lộc

 Thương lượng
 01/12/2018
 Hồ Chí Minh

Bác Sĩ Nha Khoa

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nha Khoa Đức Lộc

 Thương lượng
 01/12/2018
 Hồ Chí Minh

Bác Sĩ Nha

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nha Khoa Đức Lộc

 >= 30 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Lao Công

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nha Khoa Đức Lộc

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Phụ Tá Nha Khoa

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nha Khoa Đức Lộc

 6 triệu - 8 triệu
 01/12/2018
 Hồ Chí Minh

Phụ Tá Nha Khoa

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nha Khoa Đức Lộc

 Thương lượng
 07/12/2018
 Hồ Chí Minh

Lễ Tân Nha Khoa

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nha Khoa Đức Lộc

 Thương lượng
 01/12/2018
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Nha Khoa

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nha Khoa Đức Lộc

 Thương lượng
 13/12/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Nha Khoa

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nha Khoa Đức Lộc

 5 triệu - 7 triệu
 20/12/2018
 Hồ Chí Minh

Phụ Tá Nha Khoa

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nha Khoa Đức Lộc

 6 triệu - 8 triệu
 20/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu