LIME COSMETIC

Địa chỉ: #853 Orange zone ITECO 762 Deokpung-dong, Hanam-si, Gyeonggi-do, Korea

Số nhân viên: 25-50

Website: http://www.limecosmetic.com/shop/main/index.php

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

LIME COSMETIC đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 Thương lượng
 07/09/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 02/09/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 22/04/2018
 Hà Nội
 20 triệu - 25 triệu
 22/04/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu