công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Địa chỉ: 78 Thành Thái,Quận Cẩm lệ,Đà Nẵng

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

22

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

 7 triệu - 10 triệu
 15/01/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng Dân Dụng

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cầu Đường

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

 7 triệu - 10 triệu
 25/10/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng Dân Dụng

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Thợ Cơ Khí,phụ Cơ Khí

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 20/09/2018
 Đà Nẵng
 5 triệu - 7 triệu
 20/09/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng Dân Dụng

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

 7 triệu - 10 triệu
 25/07/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cầu Đường

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

 7 triệu - 10 triệu
 23/07/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Lái Xe Đào, Xe ủi, Xe Lu, Xe Ben

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

 7 triệu - 10 triệu
 23/07/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2018
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu