Trung Tâm Ngoại Ngữ Apple

Địa chỉ: 74 Phố Hải Sơn - Hồng Hải -TP Hạ Long - Quảng Ninh

Số nhân viên: 25-50

Website: www.appleschool.edu.vn

20

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Trung Tâm Ngoại Ngữ Apple đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Quảng Ninh
 8 triệu - 12 triệu
 31/12/2019
 Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Quảng Ninh

Nhân Viên Giáo Vụ

Trung Tâm Ngoại Ngữ Apple

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2019
 Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 30/01/2019
 Quảng Ninh

[ Quảng Ninh] Giáo Viên Tiếng Anh

Trung Tâm Ngoại Ngữ Apple

 12 triệu - 15 triệu
 21/12/2018
 Quảng Ninh
 Thương lượng
 31/12/2018
 Quảng Ninh

[hạ Long] Giáo Viên Tiếng Anh Câp 1

Trung Tâm Ngoại Ngữ Apple

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Quảng Ninh

[hạ Long] Giáo Viên Tiếng Anh Cấp 2

Trung Tâm Ngoại Ngữ Apple

 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2018
 Quảng Ninh

[hạ Long] Nhân Viên Giáo Vụ

Trung Tâm Ngoại Ngữ Apple

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Quảng Ninh

[hạ Long] Giáo Viên Tiếng Anh Cấp 1

Trung Tâm Ngoại Ngữ Apple

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Quảng Ninh

Giáo Viên Tiếng Anh

Trung Tâm Ngoại Ngữ Apple

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Quảng Ninh

[hạ Long] Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh

Trung Tâm Ngoại Ngữ Apple

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Quảng Ninh

Giáo Vụ

Trung Tâm Ngoại Ngữ Apple

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Quảng Ninh

Giáo Viên Tiếng Anh

Trung Tâm Ngoại Ngữ Apple

 Thương lượng
 10/04/2018
 Quảng Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu