Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất động sản Thành Phương

Địa chỉ: Số 19 đường GS 11, khu dân cư Quảng Trường Xanh, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương

Số nhân viên: 25-50

Website: http://www.thanhphuongreal.vn/

10

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất động sản Thành Phương không có tuyển dụng nào còn hạn.

Tổ Trưởng Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

 Thương lượng
 30/11/2018
 Bình Phước

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2018
 Bình Phước

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Bình Phước

Trưởng IT

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Bình Phước

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Bình Phước

Trưởng Ngành Hàng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Bình Phước

Trưởng Ngành Hàng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

 Thương lượng
 30/11/2018
 Bình Phước

Trưởng Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

 10 triệu - 12 triệu
 21/04/2018
 Bình Phước

Giám Đốc Dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

 10 triệu - 12 triệu
 21/04/2018
 Bình Phước

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

 10 triệu - 12 triệu
 21/04/2018
 Bình Phước

Nhà tuyển dụng hàng đầu