Công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà AC, ngõ 78, Duy Tân, Cầu Giấy

Số nhân viên: 200-500

Website: http://spc.co.kr

20

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội không có tuyển dụng nào còn hạn.

[hn] Nhân Viên Bán Hàng Thu Ngân Paris Baguette

Công Ty TNHH Paris Baguette Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 20/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Paris Baguette Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoạch Kinh Doanh

Công Ty TNHH Paris Baguette Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

[hn] Nhân Viên Pha Chế Paris Baguette

Công Ty TNHH Paris Baguette Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

[hn] Cửa Hàng Phó Paris Baguette

Công Ty TNHH Paris Baguette Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thu Ngân Paris Baguette

Công Ty TNHH Paris Baguette Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

[hn] Nhân Viên Pha Chế Paris Baguette Lê Văn Lương

Công Ty TNHH Paris Baguette Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kho Paris Baguette Ngọc Hồi Thanh Trì

Công Ty TNHH Paris Baguette Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 05/03/2019
 Hà Nội

[hn] Thợ Làm Bánh Paris Baguette Mỹ Đình

Công Ty TNHH Paris Baguette Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 20/02/2019
 Hà Nội

[hn] Thợ Làm Bánh Paris Baguette Nguyễn Tuân

Công Ty TNHH Paris Baguette Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 20/02/2019
 Hà Nội

Thợ Làm Bánh Paris Baguette

Công Ty TNHH Paris Baguette Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Pha Chế Paris Baguette Mỹ Đình

Công Ty TNHH Paris Baguette Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 20/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng Paris Baguette

Công Ty TNHH Paris Baguette Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 20/09/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu