CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO

Địa chỉ: 36 Bis Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Số nhân viên: 200-500

Website: in.khatoco.com

8

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Công Nhân Vận Hành Máy

Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco

 Thương lượng
 28/02/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco

 Thương lượng
 28/02/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên KCS

Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco

 Thương lượng
 28/02/2019
 Khánh Hòa

Kế Toán

Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco

 Thương lượng
 28/02/2019
 Khánh Hòa

Công Nhân Phụ Trợ

Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco

 Thương lượng
 20/10/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Lao Động Tiền Lương

Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco

 Thương lượng
 10/04/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco

 Thương lượng
 10/04/2018
 Khánh Hòa

Nhà tuyển dụng hàng đầu