CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO

Địa chỉ: 36 Bis Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Số nhân viên: 200-500

Website: in.khatoco.com

8

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO không có tuyển dụng nào còn hạn.

Công Nhân Vận Hành Máy

Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco

 Thương lượng
 28/02/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco

 Thương lượng
 28/02/2019
 Khánh Hòa

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2019
 Khánh Hòa

Kế Toán

Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco

 Thương lượng
 28/02/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên KCS

Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco

 Thương lượng
 28/02/2019
 Khánh Hòa

Công Nhân Phụ Trợ

Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco

 Thương lượng
 20/10/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Lao Động Tiền Lương

Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Khatoco

 Thương lượng
 10/04/2018
 Khánh Hòa

Nhà tuyển dụng hàng đầu