CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUÂN PHÚC

Địa chỉ: 102 Hòa Hưng - Phường 13 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 25-50

Website: http://inxuanphuc.vn

36

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUÂN PHÚC không có tuyển dụng nào còn hạn.

hot[hmc] Nhân Viên Ghép File, Bình File

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Xuân Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Vận Hành Máy In KTs

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Xuân Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Xuân Phúc

 5 triệu - 9 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] NV Gia Công Thành Phẩm Sau In

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Kế Toán Bán Hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Xuân Phúc

 5 triệu - 9 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Thiết Kế In ấn

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Xuân Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Xuân Phúc

 5 triệu - 9 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Giao Nhận

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Vận Hành Máy Gia Công In ấn

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] NV Giao Nhận Kiêm Gia Công Thành Phẩm Sau In

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] NV Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2018
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Thiết Kế In ấn

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Xuân Phúc

 Thương lượng
 15/12/2018
 Hồ Chí Minh

[hcm] Kế Toán Bán Hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu