Công ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

Địa chỉ: Số 102 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10

Số nhân viên: 25-50

Website: http://inxuanphuc.vn

36

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc đang tuyển dụng 12 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

[hmc] Nhân Viên Ghép File, Bình File

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 20/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] NV Gia Công Thành Phẩm Sau In

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 20/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Giao Nhận

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 20/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 5 triệu - 9 triệu
 20/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Vận Hành Máy Gia Công In ấn

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 20/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Vận Hành Máy In KTs

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 20/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 20/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 5 triệu - 9 triệu
 20/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Thiết Kế In ấn

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 20/03/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 20/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Kế Toán Bán Hàng

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 5 triệu - 9 triệu
 20/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 20/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] NV Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2018
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Thiết Kế In ấn

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 Thương lượng
 15/12/2018
 Hồ Chí Minh

[hcm] Kế Toán Bán Hàng

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2018
 Hồ Chí Minh

[hcm] Nhân Viên Thiết Kế In ấn

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 20/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Tại Tp HCM

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 Thương lượng
 15/10/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 10/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Vệ Làm Việc Tại Tp HCM

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 Thương lượng
 10/10/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 10/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 10/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy In KTs

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 11/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Hàng

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 Thương lượng
 10/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 10/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy In KTs

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Hàng

Công Ty TNHH In Nhanh Xuân Phúc

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu