Công ty TNHH In nhanh KTS Xuân An

Địa chỉ: Số 86, phố Trần Qúy Cáp - Phường Văn Miếu - Quận Đống đa - Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: http://www.inxuanan.com/

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH In nhanh KTS Xuân An không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kế Toán Tại Hà Nội

Công Ty TNHH In Nhanh KTs Xuân An

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH In Nhanh KTs Xuân An

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Gia Công In ấn Tại Hà Nội

Công Ty TNHH In Nhanh KTs Xuân An

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bình File, Ghép File

Công Ty TNHH In Nhanh KTs Xuân An

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế In ấn Tại Hà Nội

Công Ty TNHH In Nhanh KTs Xuân An

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Giao Hàng Tại Hà Nội

Công Ty TNHH In Nhanh KTs Xuân An

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng Tại Hà Nội

Công Ty TNHH In Nhanh KTs Xuân An

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Tại Hà Nội

Công Ty TNHH In Nhanh KTs Xuân An

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ Tại Hà Nội

Công Ty TNHH In Nhanh KTs Xuân An

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty TNHH In Nhanh KTs Xuân An

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Tại Hà Nội

Công Ty TNHH In Nhanh KTs Xuân An

 Thương lượng
 15/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Làm Việc Tại Hà Nội

Công Ty TNHH In Nhanh KTs Xuân An

 5 triệu - 7 triệu
 10/10/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu