Công ty TNHH Tổng hợp Xây dựng Đức Thành

Địa chỉ: Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Số nhân viên: Dưới 10 người

Website: ctxdducthanh@gmail.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Tổng hợp Xây dựng Đức Thành không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu