Công ty TNHH Tổng hợp Xây dựng Đức Thành

Địa chỉ: Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Số nhân viên: Dưới 10 người

Website: ctxdducthanh@gmail.com

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Tổng hợp Xây dựng Đức Thành đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và CN ( Quảng Nam )

Công Ty TNHH Tổng Hợp Xây Dựng Đức Thành

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Tổng Hợp Xây Dựng Đức Thành

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Quảng Nam

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Tổng Hợp Xây Dựng Đức Thành

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Quảng Nam

Kỹ Thuật Thi Công Công Trình

Công Ty TNHH Tổng Hợp Xây Dựng Đức Thành

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Quảng Nam

Nhà tuyển dụng hàng đầu