CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO ADV

Địa chỉ: 91 Bàu Cát 3, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Số nhân viên: 50-100

Website: quangcaoadv.com

21

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO ADV đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Thợ Thi Công Quảng Cáo Lương Trên 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế 2D

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Marketing

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Digital Marketing

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 10 triệu - 12 triệu
 07/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 7 triệu - 10 triệu
 07/09/2019
 Hồ Chí Minh

Thợ Thi Công Nhôm Kính

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 10 triệu - 12 triệu
 07/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Thợ Thi Công Quảng Cáo

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Marketing

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Thợ Thi Công Nhôm Kính Lương 10-12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Thợ Thi Công Quảng Cáo

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 10 triệu - 15 triệu
 15/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2018
 Hồ Chí Minh

Thợ Nhôm Kính

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Thợ Nhôm Kính

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Hàng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 12 triệu - 15 triệu
 21/10/2018
 Hồ Chí Minh

Thợ Thi Công Quảng Cáo

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quảng Cáo Adv

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu