Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây Dựng Bill Nguyễn

Địa chỉ: 100 Triệu Nũ Vương, P Hải Châu 2, Quận Hải Châu

Số nhân viên: 10-25

Website: Fb.com/xaydungbillnguyen

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây Dựng Bill Nguyễn không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu