Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Phát An Gia

Địa chỉ: 1499-1521 Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: www.phatangia.com

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Phát An Gia không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
1499-1521 Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.phatangia.com