Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Phát An Gia

Địa chỉ: 1499-1521 Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số nhân viên: 100-200

Website: www.phatangia.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Phát An Gia không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu