CÔNG TY TNHH THỦY HOÀNG KIM

Địa chỉ: đường sô 2 Khu công nghiệp xã Hố Nai, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Số nhân viên: 200-500

Website: Thuyhoangkim.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY TNHH THỦY HOÀNG KIM không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu