CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỒNG TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 158 Nguyễn Đình Tựu, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Số nhân viên: 100-200

Website: Đang cập nhật

9

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỒNG TRÍ VIỆT đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Thuật Hiện Trường / Kỹ Thuật Trưởng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hồng Trí Việt

 7 triệu - 10 triệu
 29/10/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam

Cán Bộ An Toàn

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hồng Trí Việt

 7 triệu - 10 triệu
 25/09/2019
 Đà Nẵng

Kỹ Thuật Hoàn Thiện

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hồng Trí Việt

 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2018
 Đà Nẵng

Kế Toán Công Trình

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hồng Trí Việt

 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2018
 Đà Nẵng

Kế Toán Viên

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hồng Trí Việt

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Đà Nẵng

Kỹ Thuật Hiện Trường

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hồng Trí Việt

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Đà Nẵng

Kỹ Thuật Hiện Trường

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hồng Trí Việt

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Đà Nẵng

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hồng Trí Việt

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Đà Nẵng

Kế Toán Công Trình

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hồng Trí Việt

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu