CN Công ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam HITECO

Địa chỉ: Số 4A đường Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM.

Số nhân viên: 50-100

Website: http://hiteco.com.vn/vi/

9

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại CN Công ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam HITECO không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Tiếng Nhật [ Lương Trên 10tr ]

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hiteco

 7 triệu - 10 triệu
 10/06/2019
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hiteco

 7 triệu - 10 triệu
 02/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tiếng Nhật [ Lương 10tr ]

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hiteco

 7 triệu - 10 triệu
 25/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tiếng Nhật - Lương Trên 10tr

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hiteco

 7 triệu - 10 triệu
 20/04/2019
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hiteco

 7 triệu - 10 triệu
 20/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tiếng Nhật

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hiteco

 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hiteco

 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tiếng Nhật

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hiteco

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

CN Công Ty CP Traenco - Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam Hiteco

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu