CÔNG TY TNHH LOTTE MEMBERS VIỆT NAM

Địa chỉ: Petroland, 12 Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số nhân viên: 10-25

Website: https://www.lpoint.com.vn

17

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY TNHH LOTTE MEMBERS VIỆT NAM không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Lotte Members Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh

[q7] Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Lotte Members Việt Nam

 10 triệu - 20 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Lotte Members Việt Nam

 Thương lượng
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm-q7] Sales Manager

Công Ty TNHH Lotte Members Việt Nam

 Thương lượng
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm-q7] Sales Manager

Công Ty TNHH Lotte Members Việt Nam

 Thương lượng
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm-q7] Marketing Manager

Công Ty TNHH Lotte Members Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm-q7] Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Lotte Members Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm-q7] Partnership/business Development Manager

Công Ty TNHH Lotte Members Việt Nam

 Thương lượng
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm-q7] Partnership Executive

Công Ty TNHH Lotte Members Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty TNHH Lotte Members Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm-q7] Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Lotte Members Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[q7,hcm] Nhân Viên Sales

Công Ty TNHH Lotte Members Việt Nam

 6 triệu - 7 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm-q7] Partnership/business Development Manager

Công Ty TNHH Lotte Members Việt Nam

 Thương lượng
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Marketing Manager

Công Ty TNHH Lotte Members Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

[hcm-q7] Marketing Intern

Công Ty TNHH Lotte Members Việt Nam

 1 triệu - 3 triệu
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu