Cherry hotel

Địa chỉ: 291 phố Huế, Hai Bà Trung, Hà Nội/80 Phan Kế Bính quận Ba Đình.

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

11

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Cherry hotel đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 25/12/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 01/09/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 12/09/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 01/08/2018
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 25/07/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu