Công ty TNHH Việt Nam Dragonjet

Địa chỉ: KCN Quế Võ , Bắc Ninh

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

8

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại Công ty TNHH Việt Nam Dragonjet không có tuyển dụng nào còn hạn.

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công Ty TNHH Việt Nam Dragonjet

 Thương lượng
 15/12/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Sqe

Công Ty TNHH Việt Nam Dragonjet

 Thương lượng
 15/12/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Phụ Trách Iso

Công Ty TNHH Việt Nam Dragonjet

 Thương lượng
 15/12/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Hải Quan

Công Ty TNHH Việt Nam Dragonjet

 Thương lượng
 15/12/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Gia Công

Công Ty TNHH Việt Nam Dragonjet

 Thương lượng
 15/12/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Thử Khuôn

Công Ty TNHH Việt Nam Dragonjet

 Thương lượng
 15/08/2018
 Bắc Ninh

Trưởng Ca Điều Chỉnh Máy ép Nhựa

Công Ty TNHH Việt Nam Dragonjet

 Thương lượng
 15/08/2018
 Bắc Ninh

Trưởng Phòng Chất Lượng

Công Ty TNHH Việt Nam Dragonjet

 Thương lượng
 15/08/2018
 Bắc Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu