CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VIỆT NAM

Địa chỉ: 63-67 An Điềm - Phường 10 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh.

Số nhân viên: 200-500

Website: www.dkra.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VIỆT NAM không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu