CÔNG TY TNHH FUNING PRECISION COMPONENT

Địa chỉ: Lô C3, KCN Quế Võ, xã Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số nhân viên: 200-500

Website: Đang cập nhật

26

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH FUNING PRECISION COMPONENT đang tuyển dụng 19 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (product Control)

Công Ty TNHH Funing Precision Component

 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên An Toàn Môi Trường

Công Ty TNHH Funing Precision Component

 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh

Kỹ Sư Bộ Phận Chất Lượng (qa)

Công Ty TNHH Funing Precision Component

 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Nhà ở

Công Ty TNHH Funing Precision Component

 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Dự Án (project Management)

Công Ty TNHH Funing Precision Component

 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Funing Precision Component

 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh

Kỹ Sư IT Lập Trình Công Nghệ 4.0

Công Ty TNHH Funing Precision Component

 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/11/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh

Giám Đốc/ Trưởng Phòng Dự án Nhà ở

Công Ty TNHH Funing Precision Component

 >= 30 triệu
 30/11/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH Funing Precision Component

 Thương lượng
 30/04/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công Ty TNHH Funing Precision Component

 Thương lượng
 28/03/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng (tiếng Anh Hoặc Trung)

Công Ty TNHH Funing Precision Component

 Thương lượng
 28/03/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Bán

Công Ty TNHH Funing Precision Component

 Thương lượng
 28/03/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng (tiếng Anh Hoặc Trung)

Công Ty TNHH Funing Precision Component

 Thương lượng
 28/03/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 Thương lượng
 28/03/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh

Kỹ Sư Phòng Nghiên Cứu Và Phát Triển R&d

Công Ty TNHH Funing Precision Component

 Thương lượng
 01/05/2018
 Bắc Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu