CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ & DỊCH VỤ ĐỒNG LỢI

Địa chỉ: 34 Đường số 20, khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ & DỊCH VỤ ĐỒNG LỢI không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu