CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ CƠ GIỚI/ Công ty Cổ phần Đầu tư VIDIFI Duyên Hải (Công ty con)

Địa chỉ: Số 1025 đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Số nhân viên: 50-100

Website: Đang cập nhật

2

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ CƠ GIỚI/ Công ty Cổ phần Đầu tư VIDIFI Duyên Hải (Công ty con) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Phó Phòng Đầu Tư

Công Ty CP Xây Dựng Công Trình Giao Thông Và Cơ Giới/ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vidifi Duyên Hải (Công Ty Con)

 Thương lượng
 31/12/2018
 Hải Phòng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Công Ty CP Xây Dựng Công Trình Giao Thông Và Cơ Giới

 Thương lượng
 06/02/2018
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu