Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Địa chỉ: 2B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Số nhân viên: 25-50

Website: https://hoanglinhie.com/

21

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 8 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Cơ

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 8 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung Tại Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Tại Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 6 triệu - 8 triệu
 30/10/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện Công Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2018
 Hải Phòng

{lương Cao} Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Cơ Tại Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 9 triệu - 15 triệu
 30/10/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân Viên Nhân Sự Tại Hải Phòng (yêu Cầu Có Kinh Nghiệm)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 6 triệu - 8 triệu
 30/10/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Điện

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 10 triệu - 12 triệu
 30/08/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Cơ Tại Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 8 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Cơ Tại Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Kỹ Sư Bán Hàng - Technical Sales

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 8 triệu - 30 triệu
 30/08/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tại Hải Phòng (kinh Nghiệm >1 Năm)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Linh

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu