Eastern Digital

Địa chỉ: số 7/138 Cầu Đất

Số nhân viên: 25-50

Website: easterndigitalvn.com

23

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Eastern Digital đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Copywriter

Eastern Digital

 6 triệu - 8 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng

Nhân Viên Sale

Eastern Digital

 8 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng

Nhân Viên Sale

Eastern Digital

 8 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng

Nhân Viên Copywriter

Eastern Digital

 6 triệu - 8 triệu
 30/09/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Nhân Sự

Eastern Digital

 5 triệu - 7 triệu
 15/07/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Designer

Eastern Digital

 8 triệu - 12 triệu
 31/07/2019
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2019
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2019
 Hải Dương, Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 30/01/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2019
 Hải Dương, Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu