Golden Palace Club

Địa chỉ: Tầng 15, khách sạn Le Indochina, Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Số nhân viên: 50-100

Website: Đang cập nhật

9

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Golden Palace Club không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Lễ Tân

Golden Palace Club

 Thương lượng
 05/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương

Nhân Viên Bảo Vệ

Golden Palace Club

 Thương lượng
 05/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương

Nhân Viên Thu Ngân

Golden Palace Club

 Thương lượng
 05/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 Thương lượng
 20/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương

Trợ Lý Giám Đốc

Golden Palace Club

 Thương lượng
 05/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật/it

Golden Palace Club

 Thương lượng
 05/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương

Nhân Viên Phục Vụ

Golden Palace Club

 Thương lượng
 05/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương
 Thương lượng
 05/02/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận Bar

Golden Palace Club

 Thương lượng
 05/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương

Nhà tuyển dụng hàng đầu