CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SINH HƯƠNG

Địa chỉ: 256/60 Hàn Hải Nguyên, P9, Q11

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: http://sinhhuong.com/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SINH HƯƠNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu