HPDR.JSC

Địa chỉ: Số nhà 24, hẻm 697, Lê Hồng Phong, P.Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

24

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

HPDR.JSC đang tuyển dụng 6 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 12 triệu - 15 triệu
 02/04/2019
 Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huê, Quảng Trị
 12 triệu - 15 triệu
 02/04/2019
 Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Định, Đắc Lắc, Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu
 07/04/2019
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắc Nông, Kon Tum, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 07/04/2019
 Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 12 triệu - 15 triệu
 02/04/2019
 Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai
 12 triệu - 15 triệu
 07/04/2019
 Hải Phòng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2018
 Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Thừa Thiên Huê, Gia Lai
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2018
 Quảng Ninh, Hưng Yên, Kon Tum, Đà Nẵng, Phú Yên
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2018
 Hải Dương, Bắc Giang, Đắc Lắc, Quảng Nam, Quảng Trị
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Đắc Nông, Bình Định, Quảng Ngãi
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Quảng Nam
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Hải Phòng, Thừa Thiên Huê, Quảng Trị, Quảng Bình, Kon Tum
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2018
 Đắc Lắc, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2018
 Bình Định, Bình Phước, Đồng Nai, Khánh Hòa, Ninh Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Bình Định, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu
 30/01/2018
 Bình Phước, Bình Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 12 triệu - 15 triệu
 30/01/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Phú Yên

Nhà tuyển dụng hàng đầu