Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng

Địa chỉ: Quốc lộ 20 - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng

Số nhân viên: 100-200

Website: binhdienlamdong.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu