Bệnh viên Đa Khoa BÌnh Dân Đà Nẵng

Địa chỉ: 376 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Số nhân viên: 100-200

Website: binhdandanang.vn

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Bệnh viên Đa Khoa BÌnh Dân Đà Nẵng đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Bác Sĩ Chuyên Khoa Mắt

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 15/11/2018
 Đà Nẵng

Hộ Lý Bệnh Viện

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 20/10/2018
 Đà Nẵng

Bác Sĩ Siêu âm

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 28/09/2018
 Đà Nẵng

Hộ Lý Bệnh Viện

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 31/08/2018
 Đà Nẵng

Kế Toán Trưởng

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 31/07/2018
 Đà Nẵng

Bác Sĩ Gây Mê Hồi Sức

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 31/07/2018
 Đà Nẵng

Bác Sĩ Sản Phụ Khoa

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 31/07/2018
 Đà Nẵng

Thầu Căn Tin Bệnh Viện

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 15/07/2018
 Đà Nẵng

Quản Lý Căn Tin Bệnh Viện

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 15/07/2018
 Đà Nẵng

Bác Sĩ Trưởng Khoa Hồi Sức Cấp Cứu

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 06/06/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Quản Trị Website

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 30/04/2018
 Đà Nẵng

Quản Lý

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 15/04/2018
 Đà Nẵng

Phó Giám Đốc Điều Hành

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Hộ Lý Bệnh Viên

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 3 triệu - 5 triệu
 31/01/2018
 Đà Nẵng

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 20 triệu - 25 triệu
 31/01/2018
 Đà Nẵng

Phụ Bếp Căn Tin Bệnh Viện

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 31/01/2018
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu