Bệnh viên Đa Khoa BÌnh Dân Đà Nẵng

Địa chỉ: 376 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Số nhân viên: 100-200

Website: binhdandanang.vn

17

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Bệnh viên Đa Khoa BÌnh Dân Đà Nẵng không có tuyển dụng nào còn hạn.

Phó Phòng Kinh Doanh

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 31/12/2018
 Đà Nẵng

Bác Sĩ Chuyên Khoa Mắt

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 15/11/2018
 Đà Nẵng

Hộ Lý Bệnh Viện

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 20/10/2018
 Đà Nẵng

Bác Sĩ Siêu âm

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 28/09/2018
 Đà Nẵng

Hộ Lý Bệnh Viện

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 31/08/2018
 Đà Nẵng

Kế Toán Trưởng

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 31/07/2018
 Đà Nẵng

Bác Sĩ Gây Mê Hồi Sức

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 31/07/2018
 Đà Nẵng

Bác Sĩ Sản Phụ Khoa

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 31/07/2018
 Đà Nẵng

Thầu Căn Tin Bệnh Viện

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 15/07/2018
 Đà Nẵng

Quản Lý Căn Tin Bệnh Viện

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 15/07/2018
 Đà Nẵng

Bác Sĩ Trưởng Khoa Hồi Sức Cấp Cứu

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 06/06/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Quản Trị Website

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 30/04/2018
 Đà Nẵng

Quản Lý

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 15/04/2018
 Đà Nẵng

Phó Giám Đốc Điều Hành

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 Thương lượng
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Hộ Lý Bệnh Viên

Bệnh Viên Đa Khoa Bình Dân Đà Nẵng

 3 triệu - 5 triệu
 31/01/2018
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu