Công ty cổ phần Thương Mại Công Nghệ Trí Dũng

Địa chỉ: Km3, Đường Hoàng Sa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.

Số nhân viên: 25-50

Website: http://tridung.com.vn

8

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần Thương Mại Công Nghệ Trí Dũng không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kỹ Sư Nhiệt Lạnh - Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Trí Dũng

 Thương lượng
 01/08/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Trí Dũng

 Thương lượng
 31/07/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Nhiệt Lạnh - Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Trí Dũng

 6 triệu - 10 triệu
 09/06/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Điện - Điện Tử

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Trí Dũng

 6 triệu - 10 triệu
 09/06/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Cơ Khí - Nhiệt Lạnh ( Điều Hòa Không Khí Và Thông Gió)

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Trí Dũng

 Thương lượng
 07/04/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Về Điều Hòa Không Khí Và Thông Gió

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Trí Dũng

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Nhiệt Lạnh - Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Trí Dũng

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu