CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC GIA

Địa chỉ: Số 2 Thanh Hải, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng

Số nhân viên: 50-100

Website: Đang cập nhật

32

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC GIA không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Sale

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc Gia

 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Nhân Viên Chứng Từ Khai Báo Hải Quan

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc Gia

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Nhân Viên Sale XNK

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc Gia

 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ XNK Kiêm Giao Nhận Hàng

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc Gia

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Nhân Viên Chứng Từ XNK Kiêm Giao Nhận Hàng

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc Gia

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc Gia

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Chứng Từ XNK Kiêm Giao Nhận Hàng

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc Gia

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc Gia

 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ XNK Kiêm Giao Nhận Hàng

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc Gia

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Chứng Từ XNK Kiêm Giao Nhận Hàng

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc Gia

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Thu Mua XNK Tiếng Trung

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc Gia

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc Gia

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc Gia

 Thương lượng
 20/06/2018
 Đà Nẵng

Thu Mua Tiếng Trung

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc Gia

 7 triệu - 10 triệu
 07/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phúc Gia

 7 triệu - 10 triệu
 07/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu