CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN VÀNG

Địa chỉ: 127 Nguyễn Du - Phường Bến Thành - Quận 1 - Thành Phố Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 25-50

Website: www.goldenlotustravel.vn

9

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN VÀNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kế Toán Thanh Toán

Công Ty Cổ Phần Bông Sen Vàng

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Du Lịch

Công Ty Cổ Phần Bông Sen Vàng

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Du Lịch

Công Ty Cổ Phần Bông Sen Vàng

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Bông Sen Vàng

 10 triệu - 12 triệu
 01/12/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Thanh Toán

Công Ty Cổ Phần Bông Sen Vàng

 Thương lượng
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Bông Sen Vàng

 Thương lượng
 28/02/2018
 Bình Dương

Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Bông Sen Vàng

 Thương lượng
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Thanh Toán

Công Ty Cổ Phần Bông Sen Vàng

 Thương lượng
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Bông Sen Vàng

 Thương lượng
 30/12/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu