Công ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng - Đào Tạo Cát Mộc

Địa chỉ: 436b/6, đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: catmoc.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng - Đào Tạo Cát Mộc không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu