Công ty TNHH Giấy A.F.C

Địa chỉ: C6/4C ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 100-200

Website: http://www.giayafc.vn/

12

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Giấy A.F.C không có tuyển dụng nào còn hạn.

Bảo Trì Cơ Khí

Công Ty TNHH Giấy A.f.c

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Dự án

Công Ty TNHH Giấy A.f.c

 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Công Ty TNHH Giấy A.f.c

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí

Công Ty TNHH Giấy A.f.c

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH Giấy A.f.c

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên KCS (theo Ca)

Công Ty TNHH Giấy A.f.c

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Kho

Công Ty TNHH Giấy A.f.c

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Công Ty TNHH Giấy A.f.c

 7 triệu - 10 triệu
 20/08/2018
 Hồ Chí Minh

Bảo Trì Cơ Khí

Công Ty TNHH Giấy A.f.c

 7 triệu - 10 triệu
 20/08/2018
 Hồ Chí Minh

Quản Đốc Sản Xuất

Công Ty TNHH Giấy A.f.c

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Môi Trường

Công Ty TNHH Giấy A.f.c

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH Giấy A.f.c

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu