CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G

Địa chỉ: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: www.emg.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Nhân Viên Học Vụ (biết Tiếng Anh)

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Giáo Dục Và Đầu Tư E M G

 6 triệu - 8 triệu
 10/02/2021
 Hồ Chí Minh

Video Content Production Assistant

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Giáo Dục Và Đầu Tư E M G

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2021
 Hồ Chí Minh

Motion Graphic Editor & Content Developer

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Giáo Dục Và Đầu Tư E M G

 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2021
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thời Khóa Biểu (biết Tiếng Anh)

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Giáo Dục Và Đầu Tư E M G

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2021
 Hồ Chí Minh

Marketing Team Leader - Digital Marketing Specialist

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Giáo Dục Và Đầu Tư E M G

 20 triệu - 25 triệu
 28/02/2021
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Học Vụ (biết Tiếng Anh)

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Giáo Dục Và Đầu Tư E M G

 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2021
 Hồ Chí Minh

Video Editor & Content Developer

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Giáo Dục Và Đầu Tư E M G

 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2021
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Học Vụ (biết Tiếng Anh - Q3)

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Giáo Dục Và Đầu Tư E M G

 6 triệu - 8 triệu
 28/02/2021
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Tiền Kỳ - Phát Triển Nội Dung

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Giáo Dục Và Đầu Tư E M G

 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2021
 Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.emg.vn