Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mỹ Hoàng

Địa chỉ: 10 Hoàng Công Chất, Từ Liêm

Số nhân viên: 50-100

Website: myhoang.com

10

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mỹ Hoàng không có tuyển dụng nào còn hạn.

Thư Ký Công Trình - Chuyên Ngành Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mỹ Hoàng

 Thương lượng
 31/03/2019
 Hà Nội, Khánh Hòa

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất - Lương Cao, Thưởng Hấp Dẫn

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mỹ Hoàng

 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Giám Sát Công Trình Nội Thất

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mỹ Hoàng

 Thương lượng
 31/03/2019
 Hà Nội, Khánh Hòa, Lâm Đồng

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mỹ Hoàng

 Thương lượng
 31/03/2019
 Hà Nội, Khánh Hòa

Nhân Viên Phòng Vật Tư

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mỹ Hoàng

 Thương lượng
 31/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mỹ Hoàng

 Thương lượng
 15/12/2018
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Nhân Viên Hành Chính

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mỹ Hoàng

 Thương lượng
 30/10/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Bóc Tách Khối Lượng Công Trình Xây Dựng

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mỹ Hoàng

 Thương lượng
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Kho

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mỹ Hoàng

 Thương lượng
 30/10/2018
 Khánh Hòa

Kiến Trúc Sư

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mỹ Hoàng

 Thương lượng
 20/05/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu