CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Địa chỉ: 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://www.binhminhplastic.com.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://www.binhminhplastic.com.vn/