CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Địa chỉ: 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 500-1000

Website: http://www.binhminhplastic.com.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu