Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Bửu Hạnh

Địa chỉ: 146 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

5

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Bửu Hạnh không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Nữ Bán Hàng Nữ Trang Quận 1

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 Thương lượng
 09/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nữ Nhân Viên Bán Hàng (trang Sức, Lưu Niệm,...) Tại Quận 1

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 Thương lượng
 16/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nữ Nhân Viên Bán Hàng (trang Sức, Lưu Niệm,...) Tại Quận 1

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 Thương lượng
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nữ Bán Hàng (nữ Trang, Đồ Lưu Niệm,...)

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 Thương lượng
 11/11/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nữ Bán Hàng (nữ Trang, Đồ Lưu Niệm,...)

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 Thương lượng
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu