Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Bửu Hạnh

Địa chỉ: 146 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

12

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Bửu Hạnh không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nữ Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng (trang Sức, Đồ Lưu Niệm,...)

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nữ Tư Vấn Bán Hàng (trang Sức, Đồ Lưu Niệm,...)

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nữ Tư Vấn Bán Hàng (trang Sức, Đồ Lưu Niệm,...)

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nữ Tư Vấn Bán Hàng Tại Cửa Hàng (trang Sức, Đồ Lưu Niệm,...)

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 5 triệu - 7 triệu
 29/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nữ Tư Vấn Bán Hàng (trang Sức, Đồ Lưu Niệm,...)

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 5 triệu - 7 triệu
 25/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nữ Nhân Viên Bán Hàng (trang Sức, Lưu Niệm,...) Tại Quận 1

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 Thương lượng
 28/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nữ Bán Hàng Nữ Trang Quận 1

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 Thương lượng
 30/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nữ Bán Hàng Nữ Trang Quận 1

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 Thương lượng
 09/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nữ Nhân Viên Bán Hàng (trang Sức, Lưu Niệm,...) Tại Quận 1

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 Thương lượng
 16/06/2018
 Hồ Chí Minh

Nữ Nhân Viên Bán Hàng (trang Sức, Lưu Niệm,...) Tại Quận 1

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 Thương lượng
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nữ Bán Hàng (nữ Trang, Đồ Lưu Niệm,...)

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 Thương lượng
 11/11/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nữ Bán Hàng (nữ Trang, Đồ Lưu Niệm,...)

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bửu Hạnh

 Thương lượng
 31/10/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu