Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Cát Tường

Địa chỉ: 261G Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM và 40 sàn giao dịch tại TPHCM

Số nhân viên: 1000-5000

Website: http://cattuonggroup.com.vn

49

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Cát Tường đang tuyển dụng 7 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Bán Hàng BĐS - Thu Nhập Khởi Điểm Trên 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 10 triệu - 12 triệu
 25/10/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kinh Doanh Bds Lương Cứng Theo Năng Lực, Hoa Hồng 6%

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 15 triệu - 20 triệu
 25/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thu Nhập Khởi Điểm Trên 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 15 triệu - 20 triệu
 25/10/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Pháp Chế

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 15 triệu - 20 triệu
 25/10/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Bán Hàng BĐS Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tài Chính

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 15 triệu - 20 triệu
 25/10/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 >= 30 triệu
 25/10/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kinh Doanh Đất Nền - Hoa Hồng 6%

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 10 triệu - 12 triệu
 15/09/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 15/09/2019
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 >= 30 triệu
 15/09/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kinh Doanh BĐS Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 >= 30 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh - Lương Cơ Bản + Phụ Cấp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Bất Động Sản Không Cần Kinh Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 >= 30 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh BĐS Không Cần Kinh Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 15 triệu - 20 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Bất Động Sản Không Cần Kinh Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Truyền Thông

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Bất Động Sản Không Cần Kinh Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh BĐS Lương Cứng, Hoa Hồng 7%

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 >= 30 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh BĐS Lương Cứng Trợ Cấp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 >= 30 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Không ép Doanh Số

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kinh Doanh Không ép Doanh Số

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 15 triệu - 20 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thu Nhập Cao Có Đào Tạo

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa ốc Cát Tường

 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu